Hur man hittar min max för en matris i JavaScript

Blogg

Hur man hittar min max för en matris i JavaScript

Denna korta kod hjälper dig att enkelt hitta max min -element i en array i JavaScript .Skapa min max array -prototyp

Array.prototype.max = function() { return Math.max.apply(null, this); }; Array.prototype.min = function() { return Math.min.apply(null, this); }; var arr = [10, 20, 5, 30, 9]; console.log(arr.min()) // 5 console.log(arr.max()) // 30

Att förstärka de inbyggda programvarorna kan orsaka kollisioner med andra bibliotek (vissa ser), så du kan vara bekvämare med att bara applicera | _+_ | direkt till din matris:


reagera infödd snabb bild
Math.xxx()

Alternativt, förutsatt att din webbläsare stöder ECMAScript 6 , kan du använda spridningsoperatören som fungerar på samma sätt som tillämpningsmetoden:bluestacks ändra enhets-id
var min = Math.min.apply(null, arr), max = Math.max.apply(null, arr);

#javascript #min #max