Hur kör man ett skript i crontab varje söndag?

Blogg

Hur kör man ett skript i crontab varje söndag?

Crontab -uttryck varje söndag är ett vanligt kronschema.

0 0 * * SUN

Följande tangent visar hur varje position i cron -mönstersträngen tolkas:* * * * * * | | | | | | | | | | | day of week | | | | month | | | day of month | | hour | minute second (optional)

Hur kör man ett skript i crontab varje söndag?

Cron Job låter dig köra ett skript för att göra ett repetitivt jobb på ett effektivt sätt, så här kan du schemalägga en cronjob för varje söndag :


Steg 1: Redigera din cronjob -fil genom att köra 'crontab -e' kommandocrontab -e

Steg 2: Lägg till följande rad för varje söndag intervall:0 0 * * SUN /home/ubuntu/backup.sh

Steg 3: Spara filen. Gjort!


Hur startar man om cron efter byte av crontab?

Cron kommer sedan att undersöka modifieringstiden på alla crontab och ladda om de som har ändrats. Därför behöver cron inte startas om när en crontab -fil ändras.

Men om du bara vill se till att det är klart ändå:

sudo service cron reload

eller

/etc/init.d/cron reloadsudo service cron restartsudo systemctl reload crond

Glad kodning!