Hur man testar statiska metoder i C#

Blogg

När du bygger eller arbetar i .NET -applikationer kan du ofta använda statiska metoder. Metoder i C# kan vara antingen statiska eller icke-statiska. En icke-statisk metod (även känd som en instansmetod) kan åberopas på en instans av klassen som den tillhör. Statiska metoder behöver inte en instans av klassen för att åberopas - de kan kallas på själva klassen.Även om testning av en icke-statisk metod (minst en som inte kallar en statisk metod eller interagerar med externa beroenden) är enkel, är det inte lätt att testa en statisk metod alls. Den här artikeln talar om hur du kan övervinna denna utmaning och testa statiska metoder i C#.


#csharpwww.infoworld.com

Hur man testar statiska metoder i C#

Hur man testar statiska metoder i C#. Lär dig när statiska metoder inte kan enhetstestas och hur du använder omslagsklasser och Moq- och xUnit -ramarna för att testa dem när de kan