Reagera Native -modulen för att hantera säkra områdesinlägg för iOS 11 eller senare

Blogg

Reagera Native -modulen för att hantera säkra områdesinlägg för iOS 11 eller senare

reagera-infödda-säkert-område

React Native -modul för att hantera säkra områdesinsatser för iOS 11 eller senare.rnsf


Installation

1. Installera bibliotek från | _+_ |

npm

2. Länka inbyggd kod

Du kan länka inbyggd kod på det sätt du föredrar:CocoaPods

Lägg till rad i projektmålsektionen i din Podfile:npm install --save react-native-safe-area

Om du fick fel | _+_ |, lägg till rader nedan i din Podfile och installera om pods.


target 'YourProjectTarget' do + pod 'react-native-safe-area', path: '../node_modules/react-native-safe-area' end

reagerande länk

Kör kommandot nedan:

jest-haste-map: Haste module naming collision: Duplicate module name: react-native

Användande

Arbeta med vyer

Använd | _+_ | att tillämpa säkra områdesinlägg på vyer automatiskt.

target 'YourProjectTarget' do + rn_path = '../node_modules/react-native' + pod 'yoga', path: '#{rn_path}/ReactCommon/yoga/yoga.podspec' + pod 'React', path: rn_path pod 'react-native-safe-area', path: '../node_modules/react-native-safe-area' end + post_install do |installer| + installer.pods_project.targets.each do |target| + if target.name == 'React' + target.remove_from_project + end + end + end

withSafeArea (komponent [, applyTo] [, riktning])

En komponent av högre ordning som applicerar säkra områden automatiskt på den inslagna komponenten.

 • react-native link react-native-safe-area : Komponent - Inslagen komponent.
 • withSafeArea : sträng - (Valfritt) Ange egenskap för att tillämpa säkra inlägg.
  • | _+_ | - | _+_ |. (Standard)
  • import { withSafeArea } from 'react-native-safe-area' - component.
  • | _+_ | - | _+_ |, | _+_ |, | _+_ | och | _+_ |.
  • | _+_ | - | _+_ | och | _+_ | för rullningsvyer.
 • applyTo : sträng - (Valfritt) Ange riktning för att applicera säkra områden.
  • | _+_ | - Applicera på toppen.
  • | _+_ | - Applicera på botten.
  • | _+_ | - Applicera till vänster.
  • | _+_ | - Applicera till höger.
  • margin - style.margin + padding.
  • style.padding - absolutePosition + style.top.
  • style.bottom - style.left + style.right.
  • contentInset - contentInset + contentOffset.
  • direction - top + bottom.
  • left - right + topAndLeft.
  • top - left + topAndRight.
  • top - right + bottomAndLeft.
  • bottom - left + bottomAndRight.
  • bottom - right + horizontal.
  • | _+_ | - | _+_ | + | _+ _ |. (Standard)
Enkelt exempel
left
ScrollView -exempel
right

Du kan också applicera säkra områdesinsatser på FlatList och SectionList.

Förbättrad komponents API: er

få | _+_ | : ref

Returnerar inpackad komponents ref.

få | _+_ | : SafeAreaInsets

Returnerar aktuell insats för säkert område.

Hantera säkert område manuellt

horizontalAndTop

Om du vill använda | _+_ | typ, kan du importera den enligt nedan:

horizontal

Hämta säkra områdesinsatser för rotvy

top

Hantera säkra insatser ändrade händelse

horizontalAndBottom

Exempel

Ett enkelt exempelprojekt finns här.

Ladda ner detaljer:

Författare: miyabi

GitHub: https://github.com/miyabi/react-native-safe-area

hur man köper xinfin

#reagera #reagera #mobilappar